diumenge, 18 de maig del 2014

Nadiu DigitalLa premsa està canviant i començar a emergir un nou poder: els blogs, una forma de periodisme participatiu amb una audiència que ha abandonat els vells hàbits de passivitat per esdevenir activa i creadora. Tothom té en ment la premsa tradicional com una gran central encarregada de la captació, recol·lecció i distribució de notícies.

La xarxa està trencant aquesta normalitat informativa, com explica Rupert Murdoch(1) entre 18 i 34 anys el 44% mira la web un cop al dia i menys un 19% llegeixen el diari. Per tant, podem afirmar que els blogs són una font de canvi dels aspectes tradicionals de la premsa escrita, si bé avui dia els diaris tenen un format web, el flux informatiu, els processos de certificació per part d'experts en la matèria, la velocitat de la presa de decisions, etc., han sigut alterats per la web. La naturalesa del periodisme en la nova eina del blog afavoreix la descentralització del flux informatiu, en contra de tot un sistema corporacional tradicional compost per editors, periodistes, companyies, polítics, sindicats, etc.

Això pot comportar i comporta una pèrdua de poder social i econò
mic important, afavorint una mena de conxorxa corporativa que proclama una sèrie de lleis i regulacions per intentar silenciar tant intrusisme (segons els interessats), com explica J.D. Lasica en el seu llibre Darknet: “bajo la presión de los intereses del mundo del espectáculo y los aliados de los lobbys legislativos, se pretende conservar el estatus quo, una visión constreñida de nuestro futuro digital que se basa en la emisión de contenidos monolíticos y formulaicos enviados de manera unidireccional a un público pasivo y narcotizado”.


(1) FLores, J. Miguel i Aguado Guadalupe. Clave de los Weblogs y su influencia en la prensa tradicional. Doxa comunicación nº4. pàg 146.
http://lucasarchives.com/index/services/digital-archiving/