dilluns, 12 de maig del 2014

Solidaritat i la Societat de la Informació


Seguint el raonament de Stéphane Mandard la societat de la informació no ha aportat més benestar, solidaritat, transparència i democràcia per tothom. Les societat de la informació està construïda sobre la creença que aportaria aquests beneficis, la realitat és que beneficia els interessos geopolítics per implantar noves formes d'hegemonia.

Stéphane Mandard(1) fa una descripció interessant en dir: "Se pasa de la diplomacia de los cañones a la diplomacia de las redes para reorientar al mundo en función de lo que se llama la democracia de mercado". La democràcia de mercat ens porta a un neoliberalisme que lluita a cops de colze per obrir el meló i afavorir els seus interessos.

Bloguers i tecnòfils del món uniu-vos en la lluita contra la discriminació i afavorim el repartiment just i democràtic de la tecnologia cap a tots els pobles, llengües i cultures. Que els interessos d'uns pocs no esclafin els drets dels molts. Andrade ho diu molt bé: "El espacio de lo público en materia informacional se ha reducido en detrimento de una cultura de significación social, que se legitima en la necesidad de imponer lo privado como opción emergente desde el ámbito económico-político".Com sempre una imatge val més que mil paraules.


(1) Armand Mattelart (2002), Historia de la sociedad de la información. pàg. 61.
http://okieblog.wordpress.com/2012/02/20/milton-friedman-on-neoliberalism-it-never-occurred-to-me-that/